STEM Festival 2019

Science, Technology, Engineering and Mathematics

ຂໍ່ເຊີນຊວນທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ STEM Festival ທີ່ສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2019. ທາງເຮົາຈະມີການສະແດງການທົດລອງ ແລະ ເກມຫຼາຍໆນານາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຫຼີ່ນ.
ທາງໂຮງຮຽນຢາກໂປຼໂມດງານນີ້ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດໝຸ່ມນ້ອຍໄດ້ສະແດງກ່ຽວກັບ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິສະວະກໍາ ແລະ ເລກ. STEM ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນລາວເທື່ອແຕ່ທາງໂຮງຮຽນ ອິດສະເຕິນສະຕາ ແລະ ຫຼາຍໆໂຮງຮຽນຕ່າງປະເທດກໍາລັງບຸກປືນ ແລະ ຊອກຫາບົດຮຽນໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້.

Join us on February 16, 2019 from 11am to 5pm at the Event Hall, Vientiane Center for our 5th Annual STEM Festival. There will be games and experiments for you to try and enjoy for FREE!

Eastern Star Schools aims to promote, inspire and engage especially the youth in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) activities during this festival. STEM is not popular in Laos yet but Eastern Star School, together with schools outside Laos, believes in using STEM approach.