Chinese New Year

Eastern Star Celebrates Chinese New Year on February 11, 2019

ໂຮງຮຽນ ອິດສະເຕິນສະຕາຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ ກຸດຈີນ, ກຸດຫວຽດ, ແລະ ປີໃໝ່ຂອງເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2019 ທີ່ເດີ່ນກິລາໃນຮົ່ມຂອງໂຮງຮຽນ ເວລາ 1:45pm – 4:00pm. ຈະມີການສະແດງຈາກນ້ອງນັກຮຽນ ອິດສະເຕີນ ແລະ ແຂກຜູ້ມີກຽດຂອງເຮົາພ້ອມ ແລະ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນຍັງຈະມີອາຫານຂອງປະເທດຈີນ, ປະເທດຫວຽດ ແລະ ປະເທດເກົາຫຼີ ໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ລອງຊີມກັນດ້ວຍ.

Eastern Star Schools Nongbone Campus will be celebrating Chinese, Vietnamese and Korean New Year on February 11, 2019 at the Basketball Court from 1:45pm-4:00pm. There will be exciting performances from our students and from our special guest. Furthermore, there will be authentic Chinese, Vietnamese and Korean dishes for everyone to share and enjoy.